Propozice - Zásadský SPRINT / MID 2019

 


Termín

16.- 17.2.2019

Místo závodu 

Městys Zásada a okolí 

Pořadatelé

SK Zásada z.s., Sportovní klub Krakonoš z.s.

Typ závodu

Saně Sprint – Mistrovství republiky

Saně Mid

Příjezd

Možný již v pátek 15.2.2019

Ředitel závodu

Princ Miroslav 

Hlavní rozhodčí

Pícl Aleš | E-mail: ales.picl@ledovajizda.cz | Telefon: 602 111 670

Traťový komisař

Pícl Aleš | E-mail: ales.picl@ledovajizda.cz | Telefon: 602 111 670

Přihlášky

https://zasadskymid.webnode.cz/  (případně telefonicky +420 724 147 775)

Vlček Karel | E-mail: karel@vlcci.net | Telefon: 724 147 775

Datum uzávěrky přihlášek

14.2.2019

!! Upozorňujeme na nutnost aktivace licence pro sezonu 2018/2019 !!
Závodník s přiděleným DID nemůže startovat v kategoriích pro příchozí
Zasláním přihlášky závodník potvrzuje zaplacenou aktivaci
!!

Datum odvolání závodu

13.2.2019

Startovné

Splatné na účet 1371890297/0100.

650 Kč - Sprint  (přihlášení po uzávěrce (na místě) 750 Kč)

800 Kč - Mid  (přihlášení po uzávěrce (na místě) 900 Kč)

Vícenásobný start není povolen s výjimkou  kombinace startu v jedné kategorii v Midu a v jedné ve Sprintu (sleva  200 Kč na startovném).

Součástí startovného je i poukázka na guláš a jeden nápoj na sobotní odpoledne/večer, vyčištění parkoviště, teplá voda pro psy, vyhřívání krytého prostoru před hospůdkou, teplá sprcha, úklid toalet.

Prezentace

V hospůdce na fotbalovém stadionu, v pátek 15.2.2019 do 22 hodin a v sobotu 16.2.2019 7:30 - 8:30.

Vzhledem k omezenému prostoru, prosíme nevoďte k prezentaci své psy. Děkujeme.

Veterinární přejímka

V sobotu 16.2.2019 8:00-9:00 hod na úvazišti

Trať

Tratě budou v celé délce upraveny rolbou. Vedou převážně po loukách a otevřených polních cestách

Délka jedné etapy:

4 psi (C, C1, C2) - 8,8 km

6 psů, (B, B1, B2, SKJ1M, SKJ1W) - 12,6 km

8 psů, (A, A1, A2, SKJ2M, SKJ2W) - 14.0 km

Unlimited (U, U1) - 21,9 km

MID distance (MU, MU1, MB, MB1, MB2, MSKJ2) - 26,9 km

Start

První etapa v sobotu v 11:00 Sprint, 13:00 Mid

Druhá etapa v neděli v 9:00 Sprint, 11:00 Mid

Starty budou intervalové.

Časy startů mohou být posunuty s ohledem na stav počasí a počet startujících

Vypsané kategorie

Sprint – Skj1M, Skj1W, Skj2M, Skj2W, C, C1, C2 (2-4 psi), B, B1, B2, A, A1 (5-8 psů), U, U1 (8-12 psů).

Mid – MSkj2, MP (1-3 psi), MB, MB1, MB2 (2-6 psů), MU, MU1 (7-12 psů)

Junioři budou hodnoceni samostatně.

Kategorie čistokrevných budou vyhlášeny pouze, pokud se sejde 5 a více závodníků v dané kategorii. V případě menšího počtu startujících dojde ke sloučení s příbuznou kategorií.

Vícenásobný start není povolen s výjimkou kombinace startu v jedné kategorii v Midu a v jedné ve Sprintu (sleva 200 Kč na startovném).

Zajištění psů

Úvaziště jen na vyhrazeném místě, průběžný úklid po psech, přísný zákaz volného pobíhání psů. 

Psi musí být od 22.00 do 06.00 hodin v boxech.

Veterinární podmínky

Závodník je povinen při registraci předložit doklad o provedené vakcinaci psa pořadatelem pověřené osobě provádějící veterinární kontrolu psů a na vyžádání zástupci KVS pro Liberecký kraj, inspektorát Jablonec nad Nisou, který bude provádět kontrolu níže uvedených zdravotně veterinárních požadavků a v průběhu zkoušek kontrolovat dodržování zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Zúčastnění psi budou bez klinických příznaků onemocnění. Budou vybaveni řádně vyplněným očkovacím průkazem, včetně popisu psa, uvedeným číslem tetování a číslem mikročipu. Psi budou v imunitě proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, paraviróze, leptospiróze psů a psincovému kašli. Uvedené vakcinace budou uvedeny v očkovacím průkaze(§4 odst.1,písm.f veterinárního zákona). Dále dle řádu na ochranu zvířat schváleném ÚKOZ dne 23.2.2006 pod č.j. 37243/2005-11020 je závodník povinen po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem, zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení, podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení.

Ubytování

Ve vlastních zařízeních (auto, karavan)

Ostatní viz webové stránky https://zasadskymid.webnode.cz/

Stravování

vlastní, zajištěna hospůdka na fotbalovém stadionu. V ceně startovného je poukaz na porci výborného guláše (polévky) a jeden nápoj.

Webové stránky

https://zasadskymid.webnode.cz/  

Více zde:

https://zasadskymid.webnode.cz/

https://www.facebook.com/zasadskymid